Alapvető Jogok Biztosának állásfoglalása

Az alábbi linken tekinthető meg az „Alapvető Jogok Biztosának felhívása a gyermekek oktatáshoz való jogának a pedagógus sztrájk alatti érvényesülése érdekében” című állásfoglalás: https://www.ajbh.hu/-/2670755-47

Pályázatok

Okosan a pénzzel
Fenntarthatósági Témahét
Pénz7
Oktatási Hivatal Bázisintézménye
Digitális Témahét
Ökoiskola